SÅ KOM NISSEMÅNEDEN ENDELIG :

Skrevet af Lars Klemme.

December måned er startet - det 1. adventslys er tændt, og snart skal vi til at "døwes" med at bytte pakker, men inden da : lidt orientering om aktiviteter og et FROMT ønske :

Vores kran påtænkes sandblæst og grundet snarest af Tom Sandblæser - selve nymalingen af kranen etableres først, når vi får varme i vejret igen.

Som aftalt på generalforsamlingen pågår der NU arbejde med research og udførelse af behørig optimering af vores mastekran - arbejdet med DET HELE ( og til forhåbentlig stor tilfredshed for brugerne) vil være færdigetableret INDEN sæsonstarten og bådisætningerne.    

Brobizzerne vil - afhængig af vejret selvfølgelig - udføre et nyt sandfang på vaskepladsen, hvilket kræver opgravning og så får man i samme ombæring rettet op på den forholdsvis "skæve" belægning på pladsen - dette arbejde forventes færdig i december måned.

Til brug for girokortudsendelsen af medlemskontingent - udsendes normalt i januar / februar måned - ønsker Materialeforvalteren, at man lige retter henvendelse til ham HVIS man har nogle ændringer i forhold til denne sæson - det kan være bådsalg / bådkøb / flytning - ønske om anden pladser eller andet, der er ændret.

Det gør det hele MEGET NEMMERE for sejlklubbens administration, at vi har de rette oplysninger INDEN denne udsendelse - så får I den rigtige "behandling" og vi er fri for at skulle lave tingene "dobbelt / forgæves" - tag venligst dette hensyn allerede NU - det er klart, at de medlemmer der allerede HAR kontaktet NJP med deres ændringer, IKKE skal gøre det igen - det er noteret !