DET NYE KLUBÅR ER NU STARTET

Skrevet af Lars Klemme.

Klubårets 2 sidste markante begivenheder for Sejlklubben er nu afviklet, og et nyt klubår er påbegyndt.

Den 2. november afholdtes STANDERSTRYGNINGEN i et fantastisk flot efterårvejr, hvor et halvt hundrede medlemmer havde tilmeldt sig den traditionsrige dag, og hvor FISKEHUSET v/ Lisbeth og Per Jensen leverede en SUPER lækker og særdeles velsmagende buffet til stor glæde og fornøjelse for de tilmeldte medlemmer. TAK til festudvalget for en pragtfuld dag.

Som traditionen også byder, blev GENERALFORSAMLINGEN afholdt 2 dage senere, og her oplevede de ca. 50 fremmødte medlemmer en fin aften med den velkendte dagsorden - dygtigt dirigeret af PHILIP BRAND - sejlklubbens aktivitetsniveau har i det netop afsluttede klubår været kæmpestort - ISÆR på grund af det veloverståede og fantastisk veltilrettelagte VM-stævne for H-både, som også bidrog VÆSENTLIGT med et FLOT resultat - alt i alt en dejlig aften, hvor mangt og meget blev debateret i god ro og orden.

Sejlklubben har fået en ny bestyrelse - Jens Erik Hald havde valgt ikke at genopstille efter at have bestridt formandsposten på bedste måde siden 2005, og modtog selvfølgelig behørige klapsalver herfor !

Den nye bestyrelse for klubåret 2013-2014 har konstitueret sig således :

Formand : Simon ( Sparekasse ) Kristensen,

Næstformand : Jens Mølgaard,

Kasserer : Jakob Hanning,

Materialeforvalter : Niels Jørgen og

Sekretær : Claudia Werner.

Mere udførlig referat lægges på nettet snarest.