LOVPLIGT KRANEFTERSYN UDFØRT NU

Skrevet af Lars Klemme.

Firmaet STAHL har dags dato udført eftersyn på vores kran og løftestropper. Eftersynet gav ingen bemærkninger, så derfor skulle kranen OG løfteredskaberne være "fit for fight" et års tid mere.

Sejlklubben har i samme forbindelse indkøbt 4 nye løftestropper til vores følgebåde, så nu er dét også på plads !