Til Sejlklubbens medlemmer

Skrevet af Jens Erik Hald.

Der skal herfra lyde en stor tak til alle sejlklubbens medlemmer for jeres indsats under og omkring det netop afholdte VM-for H-både.

Tak for jeres hjælp før, under og efter stævnet, tak for jeres overbærenhed overfor de gener stævnet måtte have påført jer og tak til de medlemmer, hvis både ligger ved den lange pontonbro for jeres velvillighed til at tømme broen.

Det var et helt igennem vellykket stævne, og vi er fra Styregruppens side tilfredse med afviklingen som ene og alene skyldes den store skare af frivillige der har hjulpet til før, under og efter stævnet.

Her er links til TV-Midt/Vests dækning af stævnet:

http://www.tvmidtvest.dk/nettv/?id=26676

http://www.tvmidtvest.dk/nettv/?id=26628 (Cirka 12.47 inde i udsendelsen)

http://www.tvmidtvest.dk/nettv/?id=26631 (Cirka 4.40 inde i udsendelsen)

Med venlig hilsen

Jens Erik Hald

 

hbaad01