Medio Oktober 2012

Skrevet af Niels Jørgen.

VM-udtagelsesstævnet er som meddelt vel overstået, regnskabet er på plads og viser et overskud. Siden har vi afholdt et evalueringsmøde med medhjælperne som blev afsluttet med nogle timers hygge over et måltid mad. Resultatet af evalueringen var udelukkende positivt og vil blive inddraget i det videre arbejde med VM stævnet i 2013. Styregruppen arbejder lige nu med at skaffe sponsorer og anden økonomisk støtte til VM-stævnet og lige efter nytår går det egentlige forberedelsesarbejde i gang med deltagelse af alle udvalgsformænd. Sideløbende hermed arbejder vi på at bringe budskabet ud om at det er i Thisted i uge 32 2013 det foregår til alle H-bådssejlere i de lande, hvor der er H-både. Lørdag den 29. september havde vi besøg af Jyrki Lindström, der er præsident for Den internationale H-bådssammenslutning. Besøget faldt sammen med JSU-sejladsen og Jyrki fik set, at vi også kan hygge os i klubben.