Nyhedsbrev ultimo august 2012

Skrevet af Niels Jørgen.

Nyhedsbrev ultimo august 2012 Evaluering/hjælperfest afholdes lørdag den 22. september kl . 16:30 i sejlklubbens lokaler.

Alle hjælpere vil blive kontaktet direkte af deres gruppeformænd/kontaktpersoner vedrørende tilmelding. I tvivlstilfælde: Kontakt Per Hovmark på telefon 23 46 63 38.

Der gøres opmærksom på, at mødet er uden ledsager. Og så skal der herfra bringes en hjertelig tak til alle involverede, både hjælpere, sejlere, sponsorer, presse, tilforordnede jury/dommere og til sejlklubbens medlemmer i øvrigt for velvillighed og positiv opbakning omkring arrangementet. Også tak til Amtoft for deres engagerede medvirken.

Der er til stævneledelsen indløbet masser af positiv feedback fra de deltagende sejlere og vi ser fortrøstningsfuldt frem til VM for H-både i Thisted i uge 32 2013. Stævnet var en generalprøve og naturligvis vil vi ud fra evalueringen den 22. september foretage nogle praktiske justeringer så vi er godt rustet til VM i 2013.

Vi har løbende har haft en meget tæt justering af vores budgetter, da vi vil sikre at VM udtagelsen ikke giver underskud. Regnskabet er endnu ikke afsluttet, men det ligger dog fast at VM udtagelsen kommer ud med sorte tal på bundlinjen.