Status pr. 25. januar

Skrevet af Niels Jørgen.

Den interne styregruppe har afholdt en del møder: Et kickoffmøde med nøglepersoner (Formænd for de enkelte ansvarsområder ultimo november), et møde med bestyrelsen for H-bådsklubben (Aarhus, den 5. januar). og et brainstormingsseminar (i Sejlklubben den 7. januar) med ovennævnte nøglepersoner med flere, H-bådssejlere fra Amtoft er involveret.

Arbejdet køres sideløbende for både VM-udtagelsesstævne 25. – 26. august 2012 og VM 2013, uge 32. Der arbejdes stadig på udbygning af organisationen og vi mangler ansvarlige nøglepersoner til varetagelse at blandt andet forplejningen: Det er planlagt at al mad skal komme fra eksterne leverandører, men vi mangler at få besat nogle ansvarsområder der dækker de praktiske ting omkring anretning, servering og oprydning. Har du lyst at hjælpe med at få afviklet disse funktioner, kontakt et medlem i den interne styregruppe (Se nyhedsbrev nr. 1)

Vi arbejder på at få afholdt et kursus i speedbådskørekort som vil blive tilbudt alle hjælpere, der deltager i begge arrangementer vederlagsfrit. Mere herom senere.

Vi er i dialog med Thisted Kommune, THI, Turistkontoret, Visit Nordjylland, Nordjyske, TV2, TracTrac, Livestreaming m. fl. Dommeren, både til udtagelsesstævnet i 2012 og til VM i 2013 er på plads, og det samme er lederen af Juryen og protestkomiteen.