Nyheder, februar 2013

Skrevet af Niels Jørgen.

Ved den halvårlige uddeling af Thisted Forsikrings Lokalsikringspris modtog Thisted Sejlklub 25.000 kr. i tilskud til VM for H-både. Ved samme lejlighed blev der endvidere stillet et løfte om et sponsorat til VM'et for et endnu ukendt beløb. En stor tak til Thisted Forsikring