Mors Cup

Thisted Sejlklub´s distancesejlads : ALTID 2. weekend i juni....  
Læs mere >>

Ungdoms afdelingen

Thisted Sejlklubs ungdomsafdeling ...
Læs mere >>

Velkommen til Thisted Sejlklub

Thisted Sejlklub byder ALLE sejlere fra nær og fjern VELKOMMEN TIL THISTED - vi er en veldrevet og aktiv klub med nye moderne faciliteter til alle, når man er i havn og skal nyde havnemiljøet og ferien. 

Med Thisted Sejlklub som base og udgangspunkt, kan man udforske den fantastiske Limfjord - her vil både den erfarne og den mere uøvede sejler kunne glæde sig over det pragtfulde sejlerfarvand - Thisted Sejlklub glæder sig til dit besøg ! 

Galleri

Nyheder

Nøglebokse

Skrevet af Simon Kristensen.

Under "Info fra materielforvalteren" har Jørgen forleden meddelt, at der er sat nøglebokse op ved udvalgte rum.

Det giver åbenbart anledning til misforståelser og måske også lidt irritation hos nogle medlemmer. Jeg vil derfor forsøge at komme med en forklaring på, hvorfor nøgleboksene er installeret.

Ungdomsafdelingen har spurgt om mulighed for at kunne aflåse deres klubrum. For ikke at udstyre dem med nøgler, er en løsning med nøgleboks nærliggende.

I samme forbindelse kommer vi i bestyrelsen til at drøfte, at rigtig mange har adgang til rummet overfor de gamle toiletter ("Udviklingsafd.") og teknikrummet - og at vi faktisk ikke har helt styr på udleverede nøgler! Det bør vi gøre noget ved.

I udviklingsafd. har bestyrelsen forskelligt materiale, fx. standere, frihavnskort, gæstekort, højttaleranlæg m.v. og noget mere "privat", hvorfor det, udover bestyrelsen, bør være en mere begrænset andel af vore medlemmer, der i realiteten har brug for adgang, end tilfældet er i dag.

F.s.v. angår teknikrummet vil der være flere, der har behov for adgang - fx. er det naturligt, at ”Brobisserne” kan komme ind. Det kan godt være, at det viser sig, at det stort set bliver de samme, som i dag har en A-nøgle, der skal have adgang.

Har du et behov for adgang til "Udviklingsafd." og/eller teknikrummet, så kontakt Jørgen Møller Larsen.

Alternativet til nøgleboksene havde været installation af nyt låsesystem, men det er kostbart.

Forandring er altid en svær kunst......

Advarsel mod brandstifter

Skrevet af Jørgen Møller Larsen.

Der er en eller flere personer, som kan hitte på at tænde bål bah grillhytten helt inde ved buskene.

Det er anmeldt til politiet, som har beset bålstedet den 04-07-2018 kl. 9.30.

Er der medlemmer, som aligevel er på havneområdet om aftenen, bedes man gå om til grillhyttes for at se om der er unormale aktiviteter.

opmålingsarbejde

Skrevet af Claudia Werner.

Til orientering
Der er bestilt Landinspektør Erik Dam til opmåling af hele Sydhavnen.
Erik forventer at påbegynde opmålingsarbejdet i løbet af næste uge.
Det er Thisted Kommune der i forbindelse med Cold Hawaii Indland projektet, foretager opmåling af hele Sydhavnen.

Sankt Hans

Skrevet af Jørgen Møller Larsen.

Den 23. juni arrangerer Thisted Sejlklub grillselv aften med Sankt Hans Bål.

Grillen er varm kl. 18.00.

Der kan købes kartoffelsalat, grillben, pølser, øl, vin og vand.

Man kan også medbringe sit eget grillmad.

Bålet tændes ved otte-tiden.

Vel mødt til en hyggelig aften i Thisted Sejlklub.

Der er ingen tilmelding.

 

Skader fra male/metalstøv på både.

Skrevet af Jørgen Møller Larsen.

Birger Andersen har oplyst, at der er en del både, hvor der er konstateret metalspåner på dæk m.v. Birger har en klar formodning om, at spånerne kommer fra erhvervsarealet, hvor der de sidste par uger er pågået arbejde med at samle en ny færgelandgang.

Spånerne begynder nu at ruste, og det giver rustmærker.....

 

Dir. Jens Imer fra Imers Industrimontage er kontaktet. Han ikke forstå, at spånerne kan komme derfra. Han har dog forpagtet sit forsikringsselskab.

Hvis nogle bådejere har problemer med metalstøv på båden og der ønskes ertstatning skal I følge anvisningen fra Købstædernes Forsikring.

Jeg bekræfter at Imers Industries har ansvars forsikring hos Købstædernes Forsikring.

Jeg kan pt ikke oplyse et police nr. da policen er trådt ikraft den 1.5.2018 og endnu ikke udstedt.

Imers Industries har indgivet en skades anmeldelse til deres ansvars forsikring – der tager stilling til ansvaret i sagen samt den eventuelle efter følgende erstatnings ansvar.

De både der er kasko forsikret – skal melde skaden til kasko dækningen – det er helt normalt procedure – hvorefter der kan gøres regres imod en eventuel ansvarlig skade volder.

Venlig hilsen

Christian Nielsen
Exam. erhvervsassurandør

Købstædernes Forsikring
Industrivej 7, 7760  Hurup
Telefon: 97 95 20 33
 · Mobil 29 69 77 43

UA-40542404-1